Historik

Anna Holm Troland är utbildad på Axelssons Medicinska Institut i Stockholm 2007, hon startade sedan företaget 'Foten i Fokus - Anna Holm Troland' som enskld firma och har bedrivit fotvårdsverksamhet sedan dess, dels på en mottagning i Åmål men också genom hembesök på olika vårdinrättningar i Åmål och Karlstad.

Sedan Juni 2017 drivs verksamheten genom familjeföretaget Ceva Consulting AB med org.nr. 556883-8287.

Remisser

Foten i Fokus har ett samarbete med Medpro Clinic AB som driver vårdcentralen i Åmål och utför vid behov medicinsk fotvård enligt remiss från läkare.

Detta gäller främst diabetiker men även andra där läkare bedömer att det finns ett behov av medicinsk fotvård.

Hembesök på vårdboenden

Anna gör också hembesök på vårdboenden i Norra Dalsland eller Södra Värmland

Denna verksamhet är i nuläget pausad pga covid-19 pandemin.

Om ni har flera boende som behöver fotvård vid samma tillfälle så går det oftast att ordna en dag för detta, kontakta Anna på tel.0733-8256663 eller lämna ett medddelande via vårt kontakt-formulär.

Om det finns en lämplig lokal för att utföra fotvård och ni bokar minst 5 behandlingar på samma dag så ges en viss rabatt.